O podjetju

Partner d.o.o. Metlika
Trgovsko in storitveno podjetje
Naselje Staneta Rozmana 23
8330 Metlika
ID številka za DDV: SI79157655
Matična številka: 5533015
Transakcijski račun: 02430-0010909540
Direktorica: Tanja Križ, dipl.inf.
Osnovni kapital: 47.900.000 SIT

Poslovni prostori:
CBE 57, Metlika
Tel. 07 30 63 470, Fax. 07 30 63 471
E-mail: partner@partner.si

 
 
Spletna prodajalna je del trgovine Partner, CBE 57, Metlika
© 2004-2006 Partner d.o.o. Vse pravice pridržane.
Razvoj in izvedba Partner d.o.o. Metlika